BD Discardit Injekčná striekačka jednorazová dvojdielna -20 ml. / 80ks

€10,40
od BD
Špeciálny typ potlače.
Rozsah kapacity injekčnej striekačky je jasný a nezmazateľný, vďaka čomu umožňuje pohodlnejšie a presnejšie odčítanie dávky.
Injekčná striekačka má navyše špeciálny mechanizmus, ktorý zabraňuje nekontrolovanému posunutiu piestu.
Obmedzujúci a bezpečnostný otvor.
Bezpečnostný otvor zabraňuje náhodnému vybratiu piestu. Perfektné nasadenie a dokončenie piestu zaisťuje dokonalú tesnosť a bezskokový pohyb vo valci pre presné a pohodlné plnenie medikamentov.
Spĺňa najprísnejšie normy.
Nepyrogénna, netoxická, jednorazová.
Sterilizácia:  
etylénoxidom
Normy a požiadavky, ktoré splňuje Becton Dickinson.
Injekčné striekačky sa počas výroby testujú v súlade s normou ISO 7886-1 Majú značku zhody CE.
Vyrobené v súlade s európskymi normami.
Sortiment obsahuje nasledujúce varianty:
BD 309050 - 5 ml. / 100 ks
BD 300296 - 20 ml. / 80 ks
BD 300928 - 2 ml. / 100  ks 
BD 309 110 - 10 ml. /100 ks