Miniland Kufrík - Moja garáž, 18m-3r

€26,32
Dieťa sa učí rozoznávať odlišnosti.
Dieťa sa môže naučiť rozlišovať medzi týmito tromi tvarmi, aby bolo možné otvoriť vhodnú garáž.
Keď sa zloží je ako kufrík.
Šikovná hračka, ktorú si dieťa môže zobrať všade so sebou.
Sada obsahuje:
-1 garáž
-3 kľúče
-3 autá
Pomáha dieťaťu vyvýjať sa.
Vizuálna a motorická koordinácia,  tvorivosť a hranie sa podľa fantázie, priestorová orientácia, tvary a farby to všetko dieťa používa a rozvíja pri hre s touto hračkou. 
Kinestetická inteligencia.
Kinesthetic Intelligence je schopnosť používať telo na vyjadrenie pocitov a myšlienok, ako aj schopnosť produkovať alebo transformovať veci rukami. Je to inteligencia, ktorú majú športovci, tanečníci, rovnako ako umelci, mechanici alebo chirurgovia. 
Logické myslenie a matematika.
Logicko-matematická inteligencia spočíva v schopnosti vykonávať matematické operácie, analýzy logických problémov a vedecké štúdium problémov - zahŕňa schopnosť detekovať vzory a používať pritom rozum a logické myslenie. 
Sociálna angažovanosť.
Schopnosť poznať seba a ostatných je neodcudziteľnou súčasťou ľudskej existencie. Sociálna inteligencia je kolektívnou mierou sebauvedomenia a sociálneho povedomia, rozvíjajúceho sa sociálneho presvedčenia a postojov a schopnosti a ochoty riadiť zložité sociálne zmeny.