Hojdací lev oranžový

€58,90
od ZOPA

Roztomilý levíček pre deti od 12 mesiacov
100% polyester, vnútri kovový rám, drevená základňa
Inštrukcie pre čistenie: čistite iba povrchovo

VAROVANIE
•  Používajte len pod dohľadom dospelej osoby.
•  Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa.
•  Nikdy nenechávajte v blízkosti schodov, strmých ciest, ciest, bazénov, alebo akýchkoľvek iných subjektov vody.
•  Dieťa by vždy malo mať vhodnú obuv.
•  Hojdačku smie používať vždy iba jedno dieťa.
•  Zostaviť hojdačku smie iba dospelá osoba.
•  Uistite sa, že skrutky sú pevne priskrutkované. Kontrolu a utiahnutia všetkých skrutiek prevádzajte pravidelne.